Euan Macleod  
   
     
Walking Down River
WALKING DOWN RIVER
2014 acrylic on linen 84 x 122cm